Akava Camp 2009: Parempaa työelämätietoutta opiskelijoille

Akava Camp -korkeakoulukiertue kiertää jälleen syyslukukaudella opiskelupaikkakunnilla.

Akava järjestää Akava Camp -kiertueen tänä vuonna kolmatta kertaa. Se on muodostunut perinteiseksi ja odotetuksi syksyn tapahtumaksi. Kiertueen tavoitteena on välittää työelämätietoutta ja tukea akavalaisten liittojen jäsenhankintaa. Aiempina vuosina Akava Camp on tavoittanut yli 20 000 opiskelijaa ja tavoitteet tämän syksyn kiertueelle ovat vähintään yhtä korkealla. Akava Camp on esillä syksyn aikana 15 opiskelijakaupungissa ja vierailee yli kahdessakymmenessä korkeakoulussa. Kiertueella on infopisteitä, joilla korkeakouluopiskelija voi tavata oman liittonsa edustajia ja saada tukea sekä vastauksia työelämäkysymyksiin.

Kiertueen merkitys on suuri, sillä harvat korkeakoulut tarjoavat opiskelijoilleen tarpeellisia työelämäkursseja. Vastavalmistunut joutuu usein oppimaan pelisäännöt kantapään kautta. Valmistumassa oleva opiskelija joutuu etsimään tietoa itsenäisesti. Samalla syntyy helposti vääriä mielikuvia omasta urasta ja tulevaisuudesta. Myös taloudellinen tilanne on tuonut työmarkkinoille suuret, uudet haasteet, joissa opiskelijoiden pitää pystyä selviytymään.

Korkeakouluopiskelijoiden työelämätietoisuus on joutunut erityiseen haasteeseen kuluvan vuoden aikana. Työelämän pelisääntöjen tunteminen on heille nyt tärkeää, sillä opiskelijat ja vastavalmistuneet joutuvat usein ensimmäisenä kärsimään työnantajan miettiessä säästökeinoja. Akava ja akavalaiset jäsenliitot eivät halua jättää opiskelijaa yksin huolien kanssa.

Lähde: Insinööriopiskelijalliitto IOL ry

Opiskelija, osallistu työssäkäyntitutkimukseen!

Uuden Insinööriliiton ja Insinööriopiskelijaliiton yhdessä toteuttama kysely opiskelun aikaisesta työskentelystä (Tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden työssäkäyntitutkimus 2009) on jälleen käynnissä.

Edunvalvonta perustuu tietoon ja siksi on tärkeää, että saamme koko maan kattavia tietoja opiskelijoiden työpaikkatilanteesta, työn laadusta ja sisällöstä. Meille on yhtä arvokasta saada tietoa työskentelystäsi kuin saada tieto siitä, että et ole ollut työssä. Tietoja käytämme apuna neuvotteluissa työnantajien ja viranomaisten kanssa, tavoitteena saada harjoittelu laadullisesti ja sisällöllisesti tukemaan mahdollisimman hyvin valmistumisen jälkeistä työllistymistä. Tulosten pohjalta akavalaiset Uusi Insinööriliitto ja Insinööriopiskelijaliitto selvittävät työssäkäynnin kehittymistä opiskelujen edetessä ja samalla se on pohja laadittaessa palkkasuosituksia ensi kesän kesäharjoittelulle ja kesätöille.

Valitse itsellesi sopiva vastaustapa – joko alla olevan linkin kautta avautuva sähköinen lomake tai oman paikallisyhdistyksesi kautta jaettava perinteinen paperilomake. Jos olet kyselyyn jo vastannut, ei sinun tarvitse vastata kyselyyn uudelleen.

www.iol.fi/kyselyt

Insinööriopiskelijat tempaisevat Itämeren puolesta

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry paikallisyhdistyksineen aloittaa tänään Itämeren suojelukampanjan nimellä ”Insinööri pelastaa maailman”. Kampanjan myötä insinööriopiskelijat haluavat omalta osaltaan olla näyttämässä, että insinööri huolehtii teknologian kehitystyössä myös elinympäristömme hyvinvoinnista. Kampanja on samalla osa valtakunnallista INSSI –hanketta, jossa IOL on mukana.

Kampanja toteutetaan haalarimerkki- kampanjana sekä myöhemmin toteutettavana haastekampanjana. Kampanjan tuotto lahjoitetaan luonnonsuojelujärjestö WWF:n kautta Itämerta suojelevaan operaatio Merenneito -kampanjaan. Haalarimerkkikampanjassa jokaisesta myydystä merkistä lahjoitetaan 1 € Itämeren suojeluun. Merkkejä voi ostaa tästä päivästä lähtien Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistyksistä. IOL:n paikallisyhdistys löytyy jokaisesta suomenkielistä opetusta tarjoavasta ammattikorkeakoulusta. Tarkemmat yhteystiedot paikallisyhdistyksiimme löytyvät täältä

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry on tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden ammatillinen edunvalvoja. Jäsenistö koostuu insinööriopiskelijoista, laboratorioanalyytikoista ja rakennusmestareista. Päätoiminta-alueitamme ovat insinöörikoulutus, insinööriopiskelijakulttuuri ja työelämävalmiuksien kehittäminen.

Inssi –hanke on ammattikorkeakoulujen käynnistämä tekniikan alan koulutuksen kehittämishanke, johon kuuluu kaikki insinöörejä kouluttavat ammattikorkeakoulut sekä alan järjestöjä. Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa tekniikan koulutuksen vetovoimaa 10%, vähentää keskeyttämisastetta 10% ja lyhentää läpäisyaikoja.

Lisätietoja:
Kampanjasta: Projektiasiamies Marjo Nykänen, Insinööriopiskelijaliitto, 0400-959 769
Inssi –hankkeesta: Projektipäällikkö Juhani Keskitalo, Inssi –hanke, 03-646 4320

Lähde: Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

Akava Camp -kiertue välittää työelämätietoutta

Akava Camp -korkeakoulukiertue kiertää jälleen syyslukukaudella opiskelupaikkakunnilla välittämässä työelämätietoutta. Akava jäsenliittoineen järjestää Akava Camp -kiertueen kolmatta kertaa.

Aiempina vuosina Akava Camp on tavoittanut yli 20 000 opiskelijaa. Akava Camp on esillä syksyn aikana 15 opiskelijakaupungissa ja vierailee yli kahdessakymmenessä korkeakoulussa. Kiertueella on infopisteitä, joilla korkeakouluopiskelija voi tavata oman liittonsa edustajia ja saada tukea sekä vastauksia työelämäkysymyksiin.

Työelämätietoutta opiskelijan tueksi

Kiertueen merkitys on suuri, sillä harvat korkeakoulut tarjoavat opiskelijoilleen tarpeellisia työelämäkursseja. Vastavalmistunut joutuu usein oppimaan pelisäännöt kantapään kautta. Valmistumassa oleva opiskelija joutuu etsimään tietoa itsenäisesti. Samalla syntyy helposti vääriä mielikuvia omasta urasta ja tulevaisuudesta. Myös taloudellinen tilanne on tuonut työmarkkinoille suuret, uudet haasteet, joissa opiskelijoiden pitää pystyä selviytymään.

Korkeakouluopiskelijoiden työelämätietoisuus on joutunut erityiseen haasteeseen kuluvan vuoden aikana. Työelämän pelisääntöjen tunteminen on nyt erityisen tärkeää, sillä opiskelijat ja vastavalmistuneet joutuvat usein ensimmäisenä kärsimään työnantajan miettiessä säästökeinoja. Akava ja akavalaiset jäsenliitot eivät halua jättää opiskelijaa yksin huolien kanssa.

Kiertueen pääyhteistyökumppanina on aiempien vuosien tapaan If Vahinkovakuutusyhtiö.

Akava Camp-kiertue vierailee Jyväskylän ammattikorkeakoululla torstaina 19.11. osoitteessa Rajakatu 35.

Lähde: Akava ry