Jäseniä

1800+

Koulutusaloja

9

Toimintavuosia

42

JIO ry

Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO ry on vuonna 1982 perustettu Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistys, joka on tarkoitettu kaikille Jyväskylässä insinööriksi opiskeleville varsinaisille opiskelijoille. JIO ry:n tarkoituksena on pitää yllä insinöörikulttuuria, mutta myös valvoa opiskelijoiden etuja ja edistää yhteisöllisyyttä. JIO ry on Suomen neljänneksi suurin insinööriopiskelijayhdistys.

Järjestämme useita erilaisia tapahtumia bileistä koulutuksiin ja ekskursioihin eli yritysvierailuihin. Järjestömme osallistuu vuosittain suurimpiin valtakunnallisiin insinööriopiskelijatapahtumiin järjestämällä esimerkiksi pääkampukselta edulliset kuljetukset niin ASTin-risteilylle kuin Insinööriopiskelijapäivillekin. Jokavuotisiin tapahtumiin kuuluu myös vapun alla järjestettävä Tekniikan Tempaus. Vappuna myös perinteisesti lakitetaan Schaumanin patsas. Lisäksi joka vuosi järjestetään muita muuttuvia tapahtumia ja useita hauskoja saunailtoja

Meidän tehtävämme on pitää huolta opiskelijoiden oikeuksista. Jäseniemme edunvalvonta on yksi tärkeimmistä päätoimistamme – tässä teemme tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen sekä opiskelijakunnan kanssa.

Toiminta

Hallitus

Tiia Koivisto

Puheenjohtaja

pj@jio.fi

Sini Salomäki

Varapuheenjohtaja

vpj@jio.fi

Veera Korkeamäki-Reunanen

Sihteeri

sihteeri@jio.fi

Laura Akselin

Rahastonhoitaja

rahastonhoitaja@jio.fi

Joonatan Stenman

Koulutuspoliittinen vastaava

kopo@jio.fi

Miro Lehto

Huvi- ja kulttuurivastaava

tapahtumavastaavat@jio.fi

Silja Lamminen

Huvi- ja kulttuurivastaava

tapahtumavastaavat@jio.fi

Venla Joro

Huvi- ja kulttuurivastaava

tapahtumavastaavat@jio.fi

Enni Pitkänen

Yritys- ja sidosryhmävastaava, KEHÄ-vastaava

yhteistyo@jio.fi

Juho Kuivila

Dynamon tutorvastaava

tutor@jio.fi

Oona Ehrsten

Rajakadun Tutorvastaava

tutor@jio.fi

Vilma Villanen

Viestintä- ja kansainvälisyysvastaava

viestinta@jio.fi

Yhteistyökumppanit

Yhdistyksen kokoukset

JIO järjestää vuosittain sääntömääräisen kaikille jäsenille avoimen kevät- ja syyskokouksen. Yhdistyksen kokouksissa päätetään esimerkiksi tulevan vuoden budjetista, hyväksytään tilinpäätös sekä syyskokouksessa valitaan hallitus tulevalle vuodelle. Kutsu kokoukseen laitetaan oppilaitoksen ilmoitustaululle kaksi viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kokouksesta ilmoitetaan sosiaalisen median kanavissa. Yhdistyksen kokouksissa jäsenet pääsevät päättämään yhdistyksen asioista.

Häirintäyhdyshenkilöt

JIO tuomitsee kaikenlaisen häirinnän, kiusaamisen ja syrjinnän, ja sen vuoksi hallituksessamme toimii kaksi nimettyä häirintäyhdyshenkilöä:

Joonatan Stenman ja Oona Ehrsten.

Häirintäyhdyshenkilöön voit ottaa yhteyttä, jos koet tulleesi kiusatuksi tai häirityksi jonkun toisen opiskelijan tai henkilökunnan toimesta. Voit olla heihin yhteydessä myös vaikka et olisi itse häirinnän kohteena, mutta olet nähnyt häirintää tapahtuvan.

Häirintäyhdyshenkilö toimii aina häirityn ehdoilla, eikä ryhdy jatkotoimenpiteisiin ilman suostumustasi ja halutessasi vie asiaasi eteenpäin. He toimivat tukihenkilöinä ja neuvonantajina häirintätilanteessa. Ottamalle yhteyttä heihin saat tilanteelle aina puolueettoman kuuntelijan.

Voit olla yhteydessä joko häirintäyhdyshenkilöiden yhteiseen sähköpostiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti vain jompaankumpaan häirintäyhdyshenkilöistä.

Häirintäyhdyshenkilöiden yhteinen sähköpostiosoite
hairintayhdyshenkilo@jio.fi

Joonatan Stenman

joonatan.stenman@jio.fi

puhelin: 045 869 4888  

Oona Ehrsten

oona.ehrsten@jio.fi

puhelin: 040 030 4238

IL ja IOL

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

Insinööriopiskelijaliitto eli IOL ry on Insinööriliiton suurin valtakunnallinen jäsenjärjestö, joka on perustettu edustamaan tekniikan opiskelijoita niin ammattikorkeakouluissa kuin ammattijärjestökentällä. Päätoiminta-alueita ovat insinöörikoulutus, insinööriopiskelijakulttuuri ja työelämävalmiuksien kehittäminen. Insinööriopiskelijaliitolla on 24 paikallisyhdistystä, joiden toiminnasta vastaavat sadat opiskelija-aktiivit ympäri Suomen.

Insinööriliitto IL ry

Insinööriliitto tekee yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen, työnantajien, korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa. Liitto tuottaa monipuolista tutkimustietoa tekniikan alan asiantuntijoiden työelämästä ja koulutuksesta sekä tilastotietoa alan palkoista. Insinööriliitto on tekniikan alan osaajien työelämän paras asiantuntija.

Insinööriliiton jäsenille on tarjolla monipuolinen kattaus erilaisia jäsenetuja arkeen ja vapaalle. Lisäksi liiton asiantuntijat ovat tukenasi kaikissa uran ja työelämän vaiheissa. Hyödynnä jäsenedut – ja työarjestasi tulee entistä mukavampaa! Kannattaa myös huomioida, että saat IL ry:n jäsenmaksusta 50 %:n alennuksen ensimmäisten 18 kuukauden ajan valmistumisen jälkeen, mikäli olet opiskeluaikanasi liittynyt opiskelijajäseneksi.

Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistyksen pöytäkirja kielenä on suomi.

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä:

 • henkisten 

 • ammatillisten 

 • yhteiskunnallisten 

 • muiden vastaavien etujen ajaminen 

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisorganisaationa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa 

 • järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia 

 • järjestää jäseniä yhdistäviä tilaisuuksia 

 • toimii jäsentensä etujen ajamiseksi 

4§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

 • perustamaan rahastoja 

 • ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 

 • asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia 

 • harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa 

 • omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia tavaroita, kiinteistöjä ja arvopapereita 

 • harjoittamaan liiketoimintaa 

5§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Jyväskylässä insinööri tai muuta tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet sekä sitoutuvat täyttämään jäsenvelvollisuudet.

 

Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia- ja kannattajajäseniä, joiden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 

Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenyys on voimassa kalenterivuoden loppuun.

 

6§ Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

Jäsenen tulee

 • Noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä 

 • Suorittaa kunnia- ja kannattajajäseniä lukuun ottamatta liiton liittokokouksen päätöksen mukaisen jäsenmaksun.

 

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta.

 

8§ Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut velvollisuudet täyttämättä.

 

9§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä oppilaitoksen ilmoitustaululla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi kymmenesosa äänioikeutetuista (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastuskertomus

 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

 

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun 15. päivään mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri

 • Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet 

 • vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio

 

10§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja nollasta kahdeksaan (0-8) jäsentä.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun 15.päivään mennessä.

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä, joiden tehtävät, resurssit ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen määräämä hallituksen jäsen kaksi aina yhdessä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

11§ Liiton oikeudet

Liitolle annetaan tilintarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.

Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa.

Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

 

12§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa viisikuudesosa (5/6) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina liiton hallituksen vahvistettavaksi.

 

13§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on viisikuudesosa (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

 

Yhdistyksen varat on luovutettava liitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.

 

Mukaan toimintaan

Kiinnostaisiko sinua hallitustyöskentely? JIO ry:n hallitukseen valitaan uudet jäsenet joka vuosi. Aiempaa kokemusta järjestötoiminnasta et tarvitse. Opiskelijoista koostuva yhdistyksen tulevan vuoden hallitus valitaan syyskokouksessa. Lisää hallitustoiminnasta voit kysyä rohkeasti toimijoilta!

Jos hallitustyö tuntuu liian työläältä, ei hätää, voit olla myös muuten mukana toiminnassamme opiskelijaaktiivin ominaisuudessa. Aktiivijäsenille on tarjolla koulutuksia sekä erilaista kulttuuritoimintaa – niin live-kohtaamisia kuin verkkotapahtumiakin, joissa pääset minglaamaan muiden alan opiskelijoiden kanssa. Samalla pääset harjoittelemaan tärkeitä verkostoitumistaitoja ja kehittämään itseäsi ammatillisesti.

Voit myös toimia luokan yhteyshenkilönä. Yhteyshenkilönä pääset mukaan liiton koulutuksiin, joissa annetaan vinkkejä muun muassa työnhakuun ja työehtosopimuksiin liittyen.

Jäsenille

Infoa jäsenyydestä

JIO ry:n edullinen jäsenmaksu kattaa koko opiskeluajan (korkeintaan 5 vuotta). Jäsenet saavat alennuksia yhdistyksen tapahtumista ja haalareista sekä yhteistyökumppaneiden monipuolisista palveluista Insinööriliiton korttia/appia näyttämällä. Saat kotiisi myös Insinööri-lehden. Liittymällä Insinööriopiskelijaliittoon sinusta tulee myös Insinööriliitto IL ry:n jäsen ja nautit monipuolisista jäseneduista, kuten työ- ja vapaa-ajan vakuutuksesta sekä oikeusturva- ja vastuuvakuutuksesta. Insinööriliiton avulla voit liittyä myös KOKO-kassaan, jonka kautta olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan työssäoloehdon täytyttyä. JIO ry:n jäseneksi voit liittyä täyttämällä netissä liittymislomakkeen tai jättämällä liittymiskaavakkeen paikallisyhdistyksen toimistolle.

Jäsenedut

Paikalliset edut:

 • Jäsenenä saat alennuksia kaikista yhdistyksen tapahtumista sekä haalareista.
 • Yhteistyökumppaneiden palveluista insinööriliiton korttia/appia näyttämällä saa erilaisia etuja:

Heidis

– JIO:n oma NYX-jäsenyys, josta löytyy erilaisia etuja

Teerenpeli

– Teerenpeli panimon hanat -15%

– Mustikka/puolukka snapsi (4cl) 3€

– Pulina/mustikkamuuli drinkki 5€

– Inssiviski (4cl) 4,50€

– Kahvi/tee 1€

– Pieni hanalimu 1€

– Sulamileipä 6€

– Viini (12cl) 4€ ja pullo 23€

– Ranskalaiset 3€

Jack&Jones & Vero Moda (jäsenedut vain Jyväskylän Forumista)

– 10% normaalihintaisista tuotteista

– JIO-viikon aikana -20% normaalihintaisista tuotteista

Antishop

-10% tuotteista

Buugi liikunta- ja hyvinvointikeskus

-Padel: Arkisin klo 7-16: 26€/h, arkisin klo 16-22, viikonloppuisin 32€/h

-Sulkapallo: Arkisin klo 7-16, la-su 8-12: 10€/h, arkisin klo 16-22, viikonloppuisin klo 12-21: 16€/h

-Ulkotennis: 14€/h

-Ryhmäliikunta: 12kk kortti 49€/kk

-Kuntosali: 12kk kortti 29€/kk

-Kaikki tarjoushinnat sisältävät tarvittavat välineet, eli mailavuokrauksen ja pallot.

Parturi-Kampaamo Mago

-10% alennus kaikista kampaamon palveluista.

GamePit by Jamk

-20% alennus listahinnoista.

INSINÖÖRILIITON JÄSENEDUT

Insinööriliiton jäsenpalvelu auttaa, kun haluat kysyä esimerkiksi:

– Työsuhteeseen liittyvästä (työsopimus, palkkaus, irtisanomiset yms.)

– Palkkauksesta

– Työehtosopimuksesta

Insinööriliiton jäsenet ovat vakuutettuja työelämän tapaturmilta kuin vapaa-ajan vahingoiltakin. Vakuutukseen sisältyy oikeusturva- sekä vastuuvapautus. Lisätietoa löytyy liiton verkkosivuilta.

Työttömyyskassa

Insinööriliiton avulla voit liittyä KOKO-Kassan jäseneksi, jonka avulla olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan työssäoloehdon täytyttyä.

Valmistuville

Keski-Suomen Insinöörit ry

Kun valmistut ja jatkat Insinööriliiton jäsenenä, siirryt automaattisesti alueesi paikallisyhdistyksen jäseneksi. Muista tehdä Insinööriliitolle valmistumisilmoitus. Keski-Suomen Insinöörit ry:n toiminta on vireää ja monipuolista – yhdistys järjestää jäsenistölleen retkiä, tapahtumia ja erilaisia aktiviteetteja. Lisäksi yhdistys auttaa paikallisessa edunvalvonnassa. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä JIO ry:n kanssa. Yhdistyksessä on erilaisia toimikuntia, joiden toimintaan jäsenet voivat osallistua ja tällä tavalla vaikuttaa toiminnan ja monipuolisten tapahtumien ylläpitämiseen. Osallistumalla toimintaan voit itse olla vaikuttamassa siihen, mitä jäsenyydelläsi saat!

Tuotteet

Haalarit ja muut tuotteet

JIO ry järjestää vuosittain kimppatilauksen haalareille. Yleensä sovitukset ja tilaus tapahtuvat syksyllä uusien opiskelijoiden orientaatioviikolla. Liittymällä jäseneksi saat alennusta haalareista. JIO ry:n haalarit ovat viininpunaiset ja niiden selässä lukee oma koulutusala.

JIO:n haalarimerkkejä voit käydä ostamassa toimistolta sen aukioloaikoina tai ständiltä.

Toimistolta saa ostettua myös huiveja ja kangaskasseja.

Insinöörilakki

Legendaarisen insinöörilakin, tuttavallisemmin imppulakin, ideoi vuonna 1969 helsinkiläinen insinööriopiskelija Heikki Silván. Kahdeksankulmainen mustalla tupsulla/nyörillä varustettu violetin värinen samettilakki on jokaisen insinöörin ja insinööriopiskelijan päätunnus ensimmäisen opintovuoden vapusta alkaen. JIO järjestää lakkien kimppatilauksen vuosittain ennen vappua.

Anna palautetta

hallitus[at]jio.fi
puh. 040 132 6928 (Tiia)
 Osoite: Rajakatu 35, Tila DP55,
40200 Jyväskylä

Toimisto auki tiistaisin klo 10-13.

Y-tunnus: 1464465-9
Tili: FI48 5290 0220 1643 86

Kansikuva: Tuukka Luukkonen