Työmarkkinakeskusjärjestöt kannustavat: Nuorille kesätöitä ja harjoittelupaikkoja

Työmarkkinakeskusjärjestöt korostavat, että synkistä talousnäkymistä huolimatta nuorille on tärkeää järjestää mahdollisuuksien mukaan kesätöitä ja harjoittelupaikkoja.

– Jotta talous saadaan nousuun, tarvitaan osaavia ja innovatiivisia työntekijöitä. Positiivinen kokemus työelämästä innostaa nuoria töihin. Yhteydet työelämään tuleviin nuoriin tarjoavat työnantajille mahdollisuuden saada tulevina vuosina palvelukseensa ammattitaitoisia työntekijöitä.

Myös ammatilliseen peruskoulutukseen liittyvät työssäoppimisjaksot ja korkea-asteen koulutukseen liittyvät harjoittelujaksot tulisi turvata. Ne ovat usein edellytyksenä tutkintojen suorittamiselle, ja niiden puute saattaa jopa estää opiskelijan valmistumisen. Myös korkeakouluissa opiskelevat tarvitsevat tutkimusaiheita opinnäytetöitään varten.

”Tutustu työelämään ja tienaa” -ohjelma on lähes kahden vuosikymmenen aikana tarjonnut koululaisille mahdollisuuksia saada kokemuksia työpaikoista ja niissä olevista työtehtävistä aloilla, joilla ohjelma on käytössä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt vetoavat yrityksiin ja julkisen sektorin työpaikkoihin, että niissä järjestetään nuorille ja opiskelijoille kesätyöpaikkoja sekä harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja. Työmarkkinakeskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että niiden jäsenliitot ja jäsenet tukevat näitä tavoitteita.

Lisätietoa ”Tutustu työelämään ja tienaa” –ohjelmasta: http://www.tat.fi/tat/fi/www/koulut/nuorten_kesatyot/nuorten_kesatyot/

Lähde: Uusi Insinööriliitto UIL ry