Yli 140 000 suomalaista vastustaa eläkeiän nostamista

Jo yli 140 000 suomalaista on allekirjoittanut palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen vetoomuksen, jossa ne vaativat hallitusta muuttamaan päätöksensä eläkeiän nostamisesta 65 vuoteen.

Vetoomuksen voi allekirjoittaa osoitteessa, http://www.adressit.com/elakepaatos

Kaksi kolmesta vaatii eläkepäätöksen perumista
Kaksi kolmesta suomalaisesta (64 %) on sitä mieltä, että hallituksen olisi vedettävä eläkepäätös pois ja aloitettava neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa. Noin viidennes (22 %) puolestaan suosittelee tehdyn linjauksen viemistä eduskunnan käsittelyyn.

Tiedot käyvät ilmi SAK:n, STTK:n ja Akavan TNS-Gallupilla teettämästä kyselystä, johon vastasi 1158 suomalaista 27.2. – 3.3.2009 välisenä aikana.

Lue uutinen Akavan, SAK:n ja STTK:n TNS-Gallupilla teettämästä tutkimuksesta Uusi Insinööri -verkkolehdestä.

Lähde: Uusi Insinööriliitto UIL ry