Akava kiirehtii ratkaisua eläkekiistaan

Akava edellyttää, että eläkepolitiikkaa kehitetään edelleen kolmikantaisesti. Työeläkkeitä koskeva valmistelutyö voidaan hyvin tehdä Eläketurvakeskuksen johtajan Jukka Rantalan johtamassa eläkeryhmässä, jossa tarvittaessa käytettäisiin STM:n ja VM:n asiantuntemusta. Akavan hallitus käsitteli tänään maan hallituksen päätöstä nostaa eläkeikää sekä neuvotteluja pääministerin ja työmarkkinajärjestöjen välillä.

Maan hallituksen päätös nostaa eläkeikää oli hätiköity. Vuonna 2005 voimaan tulleen eläkejärjestelmän vaikutuksia pitäisi seurata vielä jonkin aikaa, jotta nähdään sen vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen.

– Ongelmana ei ole vanhuuseläkejärjestelmän toimimattomuus, vaan se, että ihmiset eivät jaksa työssä eläkeikään asti. 38 prosenttia ihmisistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle ja heidän keski-ikänsä on 52 vuotta. Ratkaisu pidempien työurien aikaansaamiseksi ei löydy teknisestä eläkeiän nostosta, vaan työelämän laadullisesta kehittämisestä, Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen huomauttaa.

Kaikki osapuolet ymmärtävät sen, että valtio joutuu nyt ottamaan velkaa hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Velan maksuun on kolmenlaisia ratkaisuja: veronkorotukset, palvelujen leikkaukset ja työiän pidentäminen. Akava ei kelpuuta näistä kahta ensimmäistä. Työuran pidentämiseksi tarvitaan laajaa poliittista sitoutumista ja hallituksen työmarkkinaosapuolten saumatonta yhteistyötä, jotta voidaan yhdessä ratkaista varsin mittava ongelma, josta ei selvitä ilman yhteisiä ponnistuksia. Akava vaatii myös, että ns. sosiaalitupon mukaiset uudistukset toteutetaan, sillä ne tukevat myös hallituksen tavoitetta työurien pidentämiseksi.

Akavan mielestä ensisijaista on, että hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välisissä neuvotteluissa saadaan nopeasti ratkaisu aikaan.

– Ihmisiä askarruttavat jo kansainvälisen talouskriisin vaikutukset omaan elämään. Lisämausteeksi ei tarvita eläkepolitiikan muutosta, vaan nyt on syytä rauhoittaa tilanne, puheenjohtaja Viljanen vaatii.

Hallituksen pitää varata riittävät toimintaedellytykset ja resurssit työelämän kehittämiselle ja työllisyyden edistämiselle.
– Myös työnantajien on omilla toimillaan osoitettava halukkuutensa toimia asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Laman varjolla työntekijöitä ”siivotaan” vauhdilla työttömyys- tai eläkeputkeen, Viljanen paheksuu.

Akavan hallitus kokoontuu perjantaina klo 13, mikäli hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen eläkekiistaan ei saada neuvotteluratkaisua ennen sitä. Lauantaille 14.3. on suunniteltu luottamusmiestapaaminen yhdessä SAK:n ja STTK:n kanssa.

Lähde: Akava ry