Uusi Insinööriliitto vaatii pääsykokeiden säilyttämistä ja pakollista työharjoittelua ennen insinööriopintoja

Uusi Insinööriliitto vaatii pääsykokeiden säilyttämistä ja pakollista työharjoittelua ennen insinööriopintoja

Uuden Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari vaatii, että insinöörikoulutuksen pääsykokeet on säilytettävä. Ammattikorkeakouluihin tekniikan alalle pyrkivillä ja koulutukseen valituilla pitää olla riittävästi motivaatiota, loogista päättelykykyä ja matemaattista osaamista. Pelkät ylioppilastutkinnon arvosanat eivät kerro, kuinka hyvät edellytykset nuorella on suoriutua insinöörin opinnoista.

Nuori ylioppilas on suurten ratkaisujen edessä. Tehdessään opiskeluvalintojaan hänellä pitäisi olla käsitystä siitä, mitä tulevat opinnot sisältävät ja millaisiin tehtäviin hän voi sijoittautua valmistumisensa jälkeen. Pääsykokeisiin valmistautuessaan nuori saa jo jotain käsitystä alansa opinnoista. – Jos pääsykokeet poistetaan, nuoret ajautuvat helpommin väärälle alalle, Porokari sanoo.

Porokarin mukaan pakollinen työharjoittelu ennen insinööriopintojen alkua pitäisi ottaa käyttöön.

– Pakollisen harjoittelun kautta nuori pääsisi perehtymään tekniikan alaan ja samalla näkisi, kiinnostaako ala tosissaan. Harjoittelun myötä insinööriopintojen korkeat keskeyttämisluvut saattaisivat laskea. Tällä hetkellä lähes puolet insinööriopiskelijoista keskeyttää opintonsa.

Porokarin mukaan pakollinen harjoittelu ennen insinööriopintojen alkua lisäisi nuoren valmiuksia selviytyä opinnoista. Tiedot ja taidot karttuisivat harjoittelun aikana. Ennen insinööriopintoja suoritettava harjoittelu helpottaisi myös myöhemmin opintojen aikana suoritettavan pakollisen harjoittelupaikan saamista ja toimisi väylänä työelämään.

– Työnantajien on kannettava vastuunsa ja järjestettävä insinööriopiskelijoille harjoittelupaikkoja, eikä vain odotettava koulunpenkiltä valmiita ja heille ”täsmäkoulutettuja” insinöörejä.

Työttömyys koettelee edelleen insinöörejä

Talouden taantuman myötä työttömyys on koetellut insinöörikuntaa. Työttömien insinöörien määrä lähti nousuun loppusyksystä 2008 ja jatkoi kasvamista viime vuoden loppuun asti. Tämän vuoden alusta lähtien insinöörien työttömyyden kasvu on hidastunut. TEM:n tilastojen mukaan helmikuussa koko Suomessa oli 5 111, Lapissa 182, Pohjois-Pohjanmaalla 538 ja Kainuussa 77 työtöntä insinööriä.

Pientä toivoa työllisyyden parantumisesta on jo ilmassa. Esimerkiksi Outokumpu on perunut tälle keväälle suunnitelmansa lomautukset. Tämä on tärkeä asia Kemi-Tornion seudulla, jossa Outokumpu on iso työnantaja.

– Insinöörit ovat aina olleet se ammattiryhmä, joka nostaa teollisuuden lamasta, Porokari toteaa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Pertti Porokari, puh. 040 583 3476