Tutkimus selvitti ammattikorkeakouluissa työskentelevien työoloja

Uuden Insinööriliiton työmarkkinakysely ammattikorkeakoulun koulutetulle muulle henkilöstölle kuin opettajille on valmistunut. Kyselyn kohderyhmänä oli tieto- ja kiinteistöhallinnossa sekä erilaisissa projekteissa ja hallintotehtävissä toimivat insinöörit ja muun teknisen koulutuksen saaneet henkilöt. Vastaajien yleisin ammattinimike oli laboratorioinsinööri.

Kyselyllä selvitettiin palkkatasoa ja sen perusteita. Vastaajien keskiarvopalkka oli hieman yli 2 700 euroa. Summa on selvästi alhaisempi kuin koko insinöörikunnan keskiarvopalkka, noin 3 700 euroa kuukaudessa tai julkisen ja kuntasektorin vajaan 3 300 euron keskiarvoansiot.

Työmarkkinakysely paljasti määräaikaisuuden olevan yleistä – lähes 30 prosenttia vastaajista toimi kyselyhetkellä määräaikaisessa työsuhteessa.

Avain määräaikaisuuksien vähentämiseen sekä työsuhteiden muiden ehtojen ja palkkauksen parantamiseen on aktiivinen luottamusmiestoiminta. UIL:n tavoitteena on saada ammattikorkeakouluihin kattava luottamusmiesverkosto neuvottelujärjestöjensä kautta. Tutkimuksen tuloksia esitellään ammattikorkeakouluissa syksyn aikana järjestettävällä työmarkkinakierroksella.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat asiamies Mikko Sormunen sekä tutkimusasiamies Jaakko Koivumäki.

Lue lisää: AMK-Työmarkkinatutkimus 2009

Lähde: Insinööriopiskelijaliitto IOL ry