IOL: Opiskeluaikana saatu laadukas työkokemus pidentää työuria

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n mukaan painopiste työuran pidentämisessä pitäisi ehdottomasti olla työuran alkupäässä. On ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijat valmistuisivat nopeammin ja saisivat jo opiskeluaikana oman alan työkokemusta.

– Työura alkaa jo opiskeluvaiheessa eikä suinkaan vasta valmistumisen jälkeen, toteaa Insinööriopiskelijaliiton puheenjohtaja Joonas Suominen.

Uuden Insinööriliiton ja Insinööriopiskelijaliiton tekniikan alan opiskelijoiden työssäkäyntitutkimuksesta ilmenee, että 59 % opiskelijoista tekee töitä opintojensa ohessa. Lähes puolet opintojen ohessa työskentelevistä kokee olevansa taloudellisten syiden takia pakotettuja käymään töissä. Jos opiskelija on taloudellisista syistä pakotettu työskentelemään opiskelujen aikana, tämä usein venyttää valmistumista ja siirtymistä työmarkkinoiden kokonaisvaltaiseen käyttöön. On erittäin tärkeää luoda puitteet, jotka mahdollistavat tutkinnon suorittamisen ajallaan.

Viime kesänä 93 % insinööriopiskelijoista oli töissä. Kaksi kolmesta koki työnsä liittyneen joko hyvin tai erittäin hyvin opiskeluunsa. Opiskeluaikana saatu laadukas työkokemus on merkittävä tekijä työurien pidentämisessä ja parantamisessa. Mitä nopeammin vastavalmistunut saa omaa koulutustaan vastaavaa työtä, sitä nopeammin alkaa positiivinen tulevaisuuteen suuntaava urakehitys.

Yhä useampi opiskelija pidentää tietoisesti opiskeluaikaansa huonojen työllisyysnäkymien vuoksi. Päättäjien pitäisi alkaa miettiä yhdessä elinkeinoelämän edustajien ja oppilaitosten kanssa keinoja, joilla opiskeluajat saataisiin lyhenemään ja vastavalmistuneet työllistymään tehokkaammin. Tämä pidentäisi automaattisesti tulevia työuria.

– Tässä taantumassa ei saa toistaa samaa virhettä kuin edellisessä lamassa 1990-luvun alussa eli unohtaa nuoria, Suominen muistuttaa.

Lisätietoja:

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

puheenjohtaja Joonas Suominen, joonas.suominen@iol.fi, puh. 0400 722 721
toiminnanjohtaja Ulla-Mari Pasala, ulla-mari.pasala@iol.fi, puh. 0400 956 557

Uusi Insinööriliitto UIL ry

tutkimusasiamies Jaakko Koivumäki, jaakko.koivumaki@uil.fi, puh. 0201 801 870