Akava: Eläkeuudistus ei synny kahdessa päivässä

Akavan johtaja Markku Lemmetyn mielestä uutta eläkepolitiikka ei voi rakentaa kahdessa päivässä.

Hallitus esittää politiikkariihessään eläkeiän nostamista asteittain 65 vuoteen.

– Eläkepolitiikka on pitkäjänteistä toimintaa ja sitä pitää uudistaa harkiten, sanoo Lemmetty.

Hän edellyttää, että jatkovalmistelu tehdään työmarkkinajärjestöjen voimin.

Lemmetyn mielestä parempi keino työurien pidentämiseen olisi työelämän laadullinen kehittäminen.

– Asiaa voitaisiin edistää jopa rakenteellisilla uudistuksilla. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden rajoittaminen ja irtisanomissuojan parantaminen. Katkonaiset työurat kun altistavat työttömyydelle.

– Ennen kaikkea työssäkäyvien jatkuva koulutus parantaa työntekijöiden valmiuksia jatkaa pitempään työelämässä, koska silloin osaaminen pysyy ajan tasalla, Lemmetty sanoo.

Hallitus haluaa myös lyhentää opiskeluaikoja.

– Opintojen aloittaminen nopeammin edellyttää nykyistä laajempaa opinto-ohjausta, jotta koulutus- ja työuran valinta nopeutuisi ja opiskelijoilla olisi oikea kuva koulutuksen sisällöstä ja uramahdollisuuksista. Myös koulutusmäärien ennakointia pitää tehostaa, jotta opiskelijat eivät valmistu aloille, joilla ei ole työpaikkoja, Lemmetty muistuttaa.

Pitemmällä aikavälillä työllisyyden pitäminen korkealla tasolla on avainasemassa, jotta hyvinvointiyhteiskunnan palvelut voidaan säilyttää ja samalla jatkaa palkansaajien veroasteen alentamista.

– Monet hallituksen esityksistä tähtäävätkin tähän suuntaan, Lemmetty sanoo.

Lähde: Uusi Insinööriliitto UIL ry