Insinööriopiskelijaliitto vaatii lisää panostusta opintojen ohjaukseen

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry on pitkään seurannut opintojen ohjausta ammattikorkeakouluissa. Opintojen ohjaukseen ei panosteta riittävästi. Opiskelijat jäävät yksin henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa kanssa, koska kouluilla ei ole resursseja tarjota riittävää opintojen ohjausta.

Opiskelijat saavat opinto-ohjausta vain opintojen alussa. Tämän jälkeen mahdollisuus ohjauksen saamiseen on vähäinen. Laadukkaalla ohjauksella sekä aktiivisella seurannalla voitaisiin taata opintojen sujuva eteneminen. Näillä toimenpiteillä vältettäisiin opintojen aikana ilmeneviä ongelmia sekä opiskeluajan pitkittymistä.

Insinööriopiskelijaliitto esittää, että oppilaitokset palkkaavat henkilöstöä vastaamaan päätoimisesti opinto-ohjauksesta sekä seuraamaan opintojen edistymistä.

– Nykyään seurannasta ja opintojen ohjauksesta vastaavat yksinomaan opettajat, mikä on kohtuuton työtaakka opetustyön ohessa, IOL:n puheenjohtaja Joona Haavisto toteaa.

Haaviston mukaan uraohjauksen on oltava oman koulutusalansa asiantuntijoiden, tutoropettajien vastuulla.

IOL on esittänyt kantansa opintojenohjauksesta ja sen kehittämisestä syyskuussa 2010 julkaistuissa tavoitteissaan eduskuntavaaleihin 2011 ja hallitusohjelmaan 2011-2015. Eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteissaan IOL peräänkuuluttaa laadukkaan korkeakoulutuksen ja työurien pidentämisen puolesta.