Opiskelijaedustajaksi Akavan aluetoimikuntaan?

Akavan aluetoimikuntien nykyinen kolme vuotta kestänyt kausi on päättymässä ja alkavalle 2010 – 2012 kaudelle etsitään asiasta kiinnostuneita korkeakouluopiskelijoita. Akavan aluetoimikunta tarjoaa näköalapaikan alueesi koulutus- ja työmarkkinakysymyksiin. Jos olet yhteisistä asioista ja edunvalvonnasta kiinnostunut, olet etsimämme henkilö.

Aluetoimikunnan opiskelijaedustajien tärkein tehtävä on toimia linkkinä Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVAn ja alueiden välillä: tuoda tietoon alueella tapahtuvia asioita AOVAn suuntaan sekä välittää tietoa AOVAlle tärkeistä asioista aluetoimikunnan ja alueen opiskelijakentän suuntaan.

Mukana oleminen antaa mahdollisuuden muun muassa:
– päästä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin erityisesti vastavalmistuneiden ja
valmistumassa olevien korkeakouluopiskelijoiden kohdalta
– päästä vaikuttamaan alueelliseen asioihin erityisesti korkeakoulutettujen osalta
– tavata muita asiasta kiinnostuneita opiskelijoita ympäri Suomea
– mahdollisuuden tutustua suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään sisältäpäin
– tavata alueella toimivia vaikuttajia ja saada kontakteja mm. alueen työnantajiin
– oppia toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja saamaan kokemusta erilaisista ”esiintymistilaisuuksista”

Hakijoilta toivotaan ja odotetaan erityisesti seuraavia seikkoja:
– asuu aluetoimikunnan alueella ja opiskelee samalla alueella sijaitsevassa korkeakoulussa
– valmis käyttämään aikaansa asioihin perehtymiseen
– sitoutunut osallistumaan aluetoimikuntien opiskelijaedustajien koulutuksiin, aluetoimikunnan kokouksiin (noin 4 krt. vuodessa), AOVAn seminaareihin (4 krt. vuodessa, joista vähintään kahteen kutsuttuna) sekä mahdollisuuksien mukaan
aktiivisesti osallistumaan aluetoimikunnan työvaliokunnan ja työryhmien toimintaan.
– aloitteellisuutta ja sosiaalisuutta, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja aktiivinen osallistumaan työryhmiin ja seminaareihin
– Akava-henkinen ja kiinnostunut myös muiden kuin oman liittonsa asioista
– alueensa korkeakoulujen laajaa tuntemusta
– kontakteja alueen korkeakoulujen ylioppilaskuntiin, opiskelijakuntiin sekä muihin vastaaviin opiskelijajärjestöihin
– alueen asioiden yleinen tuntemus ja kiinnostus alueella tapahtuviin asioihin

Mikäli kiinnostuit paikasta, ota yhteyttä omaan paikallisyhdistykseesi tai IOL:n toiminnanjohtajaan Ulla-Mari Pasalaan hakemuksen tekemistä varten. Hakemukset on oltava perillä IOL:ssa 31.10.2009 mennessä, joten toimi pian!

Lisätietoja:
IOL:n toiminnanjohtaja Ulla-Mari Pasala (ulla-mari.pasala@iol.fi, 0400 956 557)
Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVAn puheenjohtaja Tuomas Meriniemi (tuomas.meriniemi@akava.fi ja 050 538 5482)

Lähde: Insinööriopiskelijaliitto IOL ry