AOVA ja muut opiskelijajärjestöt: Työurat pidentyvät vain huomioimalla myös opiskelijat

Opiskelijoita kannustetaan valmistumaan ja siirtymään työelämään nykyistä nopeammin, jotta työuria saataisiin pidennettyä. Akavan opiskelijavaltuuskunta, Suomen Lukiolaisten Liitto ja STTK-opiskelijat ovat huolissaan työuran varhaistamista koskevan keskustelun kapea-alaisuudesta. Julkisessa keskustelussa on tehtävä tilaa myös työelämän tuntemuksen ja opinto-ohjauksen kehittämiselle. Nopeampi valmistuminen ei saa olla itseisarvo, vaan sekä opiskelun että työelämän tarpeita tukevan järjestelmän lopputuote.

Opinto-ohjauksella saadaan nuoret oikeille opintopoluille

Työelämään siirtyminen alkaa jo toisen asteen vahvasta opinto-ohjauksesta. Opinto-ohjauksen onkin autettava opiskelijaa hahmottamaan, miten omat opinnot etenevät perusasteelta toiselle asteelle ja edelleen korkea-asteelle. Näin opiskelijalla on valmiudet ymmärtää, mitä opintojen suorittamiseen kuuluu ja millä aikataululla ja toimintamalleilla hän voi niistä suoriutua. Myös pääsykoejärjestelmän pitää tukea oikealle alalle ohjautumista ja soveltumista – ammattikorkeakoulujen pakkohausta on luovuttava, sillä se ei tuo opiskelijoita valitsemaan heille sopivaa alaa.

Hyvinvointi edistää opiskelua

Oppilaitos on opiskelijan työpaikka, minkä takia myös opiskelijalla on oltava saatavilla riittävät resurssit ja palvelut työnsä tekemiseen eli opiskeluun. Hyvinvointia ja jaksamista tukevat kuraattori- ja opintoneuvontapalvelut, terveyden- ja sairaanhoito, suun terveydenhuolto ja mielenterveyspalvelut. Myös opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus vaikuttavat opiskelun edellytyksiin. Ennaltaehkäisy on paras tapa varmistaa, että opiskelijat jaksavat.

Yhteys työmarkkinoille on luotava varhain

On erityisen tärkeää varmistaa vastavalmistuneiden työllistyminen. Kuluneen kymmenen vuoden aikana korkeasti koulutettuja on jäänyt yhä enemmän työttömäksi valmistuttuaan. Jotta koulutetuille on tarjolla koulutusta vastaavaa työtä, työelämätarpeita ja koulutuksen aloituspaikkoja on ennakoitava nykyistä huolellisemmin. Samalla on muistettava, että opintotuen niukkuus ei saa pakottaa opiskelijoita tilanteeseen, jossa opintojen eteneminen hidastuu itsensä elättämiseksi tehdyn työn vuoksi.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen nopeuttaa valmistumista, ja tunnustamisen pitää koskea sekä aiempia opintoja että kerrytettyä työkokemusta. Eri aloilta saatu työkokemus lisää työelämätuntemusta, joka osaltaan helpottaa työelämään siirtymistä. Mutta erityisesti omalta alalta karttunut työkokemus parantaa laadullista työllistymistä, minkä vuoksi on tärkeää turvata opiskelijan mahdollisuus hankkia työkokemusta opintojensa ohella.

Lisätietoja:
Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA
puheenjohtaja Tuomas Meriniemi
tuomas.meriniemi(at)akava.fi, puh. 050 538 542

Suomen Lukiolaisten Liitto
puheenjohtaja Ville Virtanen
ville.virtanen(at)lukio.fi, puh. 050 523 9081

STTK-Opiskelijat
puheenjohtaja Jarno Kaukola
pj.opiskelijat(at)sttk.fi, puh. 040 548 7938

Lähde: Insinööriopiskelijaliitto IOL ry