40-vuotias IAET-kassa juhlii työn ääressä

Suomen toiseksi suurin työttömyyskassa, IAET-kassa, täyttää 40 vuotta 30.3.2009.

Kassa perustettiin aikoinaan Insinöörien ja Arkkitehtien työttömyyskassaksi. Myöhemmin tulivat mukaan ekonomit, mikä näkyi myös nimessä, Insinöörien, Arkkitehtien ja Ekonomien Työttömyyskassa. Kun kassaan tuli uusia jäsenryhmiä muutettiin nimi IAET-kassaksi. Kassassa on tällä hetkellä noin 195 000 jäsentä. Suurimpia jäsenryhmiä ovat insinöörit, ekonomit, arkkitehdit, tradenomit, sosiaalialan korkeakoulutetut, farmaseutit sekä muut lähinnä akavalaiset tutkintopohjaiset ryhmät.

Kassa viettää juhlapäiväänsä konkreettisesti työn ääressä, sillä elinkeinoelämän lama on tuonut kassaan hakemusruuhkan. Viime vuoden keväästä lähes nelinkertaiseksi kasvanut uusien työttömyysturvahakemusten määrä yhdessä käsittelyjärjestelmän uudistamisen kanssa on saanut aikaan varsin pitkän käsittelyajan, jota puretaan mm. lisähenkilökuntaa palkkaamalla ja ylitöinä. Viime syksystä kassaan on jo palkattu 16 uutta etuuskäsittelijää ja 10 palkataan lisää kevään aikana. Kassan henkilöstön määrä nousee kesätyöntekijöineen lähes sataan.

Kassan 40-vuotisen toiminnan aikana työttömyysturva on voimakkaasti muuttunut. ”Viime vuosina toteutetut työttömyysturvan uudistukset ovat lähes poikkeuksetta monimutkaistaneet työttömyysturvaa ja siten myös vaikeuttaneet hakemusten käsittelyä. Lähes 80 % uusista työttömyysturvahakemuksista vaatii lisäselvityksiä, mikä hidastaa käsittelyä ja maksatusta”, IAET-kassan johtaja Aleksei Solovjew sanoo.

Solovjew toivoo työttömyysturvan yksinkertaistamista, jolloin päästäisiin myös joustavampaan käsittelyyn ja siten työttömyysturvan hakijan kannalta parempaan ja nopeampaan palveluun. SATA-komitean esittämät muutokset työttömyysturvaan vaikuttavat toimivan kuitenkin päinvastoin. Tavoite yksinkertaistaa työttömyysturvaa ei näytä toteutuvan ainakaan työttömyyskassan näkökulmasta. Uudistuksissa otetaan harvoin huomioon työttömyysturvan toimeenpanijan näkökulma, Solovjew sanoo.

Solovjew pitää kasvavassa työttömyystilanteessa lähinnä käsittämättöminä SATA-komiteassa esillä olevia ajatuksia säätää työttömyyskassoille käsittelyaikaan liittyvä määräaika ja siihen kytketyt sanktiot. Käsittely hidastuu yleensä yllättävän työttömyyden kasvun ja siitä seuraavan hakemusruuhkan takia tai siksi, että hakemuksiin joudutaan pyytämään lisätietoja monimutkaisen säädösjärjestelmän johdosta. ”Näitä ongelmia ei poisteta käsittelyaikamääräyksillä. Päinvastoin ne aiheuttaisivat lisää ongelmia ja hidastaisivat käsittelyä käytännössä”, Solovjew sanoo.

Lähde: Uusi Insinööriliitto UIL ry