Avoimia työpaikkoja UIL ry:n opiskelijatoiminnassa

Akavalainen Uusi Insinööriliitto UIL ry hakee koulutus- ja tutkimusyksikköön opiskelijatoimintaan kahden vuoden määräaikaisen työsuhteeseen kahta osa-aikaista

KENTTÄASIAMIESTÄ

Työaika sovitaan valittavan henkilön kanssa. Työsuhde alkaa 11.01.2010 tai sopimuksen mukaan. Toimipaikkana ovat Tampere ja Mikkeli.

Kenttäasiamiehen tehtäviä ovat mm.
– jäsenhankinta
– Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen
– infotilaisuuksien pitäminen
– liiton markkinointi ja jäsenpalvelu
– opiskelija-aktiivien kouluttaminen

Edellytämme
– halua kehittää itseään
– kokemusta järjestötoiminnasta
– kommunikaatio, esiintymis- ja sosiaalisia taitoja
– matkustushalukkuutta
– oma-aloitteisuutta ja palvelualttiutta
– aktiivista otetta työhön ja työtä pelkäämätöntä asennetta

Hakija voi olla joko insinööri tai insinööriopiskelija.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään 14.12.2009 mennessä osoitteeseen ulla-mari.pasala@uil.fi tai Uusi Insinööriliitto UIL ry/Ulla-Mari Pasala, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki.
Kuoreen merkintä ”Kenttäasiamies”. Hakemuksia emme palauta. Palkkaa maksetaan liiton suositusten mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa opiskelija-asiamies Ulla-Mari Pasala (ulla-mari.pasala@uil.fi ja puh. 0400 956 557) ja yksikön johtaja Hannu Saarikangas (hannu.saarikangas@uil.fi ja puh. 0400 838 008).

Suomen paras kesätyönantaja 2009 on Helsingin kaupungin itäinen perhekeskus

Suomen parhaaksi kesätyöpaikaksi vuonna 2009 on valittu Helsingin kaupungin Itäinen perhekeskus yksikkö. Valinnan teki Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA yhdessä työministeri Anni Sinnemäen kanssa korkeakouluopiskelijoiden tekemien ehdotusten pohjalta.

– Heikentynyt kesätyötilanne näkyi erityisesti siinä, että ehdotuksia tuli aiempaa vähemmän, vain noin kolmasosa vuoden 2008 määrästä. Voimme kuitenkin iloita siitä, että suuri osa työnantajista pitää huolta kesätyöntekijöistä yhä paremmin, toteaa AOVAn puheenjohtaja Tuomas Meriniemi.

Kilpailun voittaja Helsingin kaupungin Itäinen perhekeskus on kunnostautunut erityisesti yhteistyössä sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen kanssa.
– Kesätyöntekijän kannalta työpaikka on toiminut esimerkillisesti perehdytyksessä ja opiskelijan sitouttamisessa sekä työyhteisön ilmapiirissä ja kesätyöntekijän hyväksynnässä. Voittaja erottuikin edukseen muista ehdotuksista, Meriniemi jatkaa. Hänen mukaansa Itäisen perhekeskuksen toiminta osoittaa hyvin, että erinomaisia kesätyökäytänteitä on myös julkisella sektorilla. Se on ensimmäinen kilpailun voittaja julkisen puolen työnantajista.

Suomen paras kesätyönantaja -kilpailu pyrkii herättämään työantajat huomioimaan hyvät käytännöt kesätyöntekijöitä palkatessa. Kesätyöpaikkojen vähäisyys jatkunee myös ensi kesänä, joten edelleen on syytä kiinnittää erityistä huomiota kesätyöpaikkojen käytäntöihin. Tulevaisuuden työntekijät saavat kesätöiden kautta kontaktin työelämään ja mahdolliseen työnantajaansa.

Lisätietoja antavat:
Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVAn puheenjohtaja Tuomas Meriniemi, puh. 050 538 5482, tuomas.meriniemi@akava.fi
Työministerin erityisavustaja Elina Moisio, puh. 010 60 48005, elina.moisio@tem.fi

Lähde: Insinööriopiskelijaliitto IOL ry